мэдээлэл

“Халх голын дайнд үрэгдсэн цэрэг эрсээс олон хүүхдүүдээ ганцхан жилийн дотор алдсан аймшигтай статистик байна”

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар “Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг хүчирхийллээс хамгаалах төрийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулах, олон нийтийн оролцоо,…